`

Het Klein seminarie omvatte een zesjarige gymnasium alpha opleiding. Klas 1 werd de Kleine Figuur genoemd, klas 2 de Grote Figuur. Daarna volgden klas 3 en 4 nl. de Grammatica en de Syntaxis. Tenslotte klas 5 en 6 de Poesis en de Rethorica.

De kleine Figuur had een aparte afdeling:  de 'Kleine Cour' en de kleine slaapzaal en tevens een aparte recreatiezaal.

De 'Grote Cour' en grote slaapzaal was voor de klssen 2-4. Klas 5  en 6  hadden een apart gebouw, "de Duitse Bouw en hadden ook en eigen slaapzaal.

De naam cours 68 had betrekking op hen die in 1962 op het Groot Seminarie waren begonnen en in 1968 tot priester zouden gewijd worden. Dit na twee jaren 'philosophicum' of filosofie en vier jaar 'theologicum' of theologie.

Standaard is cours68 in 1956 begonnen aan het Klein Seminarie en in 1962 aan het Groot Seminarie.

De lijst van toen zijn de starters in 1962. Er zijn een aantal instromers, die niet van Beekvliet afkomen. Ze werden ook wel de 'late roepingen' genoemd. Het zijn er 11 van de in totaal 46. Een van hen is priester gewijd 

Op de foto van toen, gemaakt in het tweede jaar, zijn er nog 28 over, 1 is er bij gekomen en 19 personen hebben de opleiding weer verlaten.

Van deze 29 zijn er in 1967 8 tot subdiaken gewijd en tenslotte 6 uiteindelijk tot preister. Het Groot seminarie sloot de deuren in 1967.

Bij reunie 2013 kijken we teriug naar de klassefoto's van het Klein Seminarie. De herkomst van Cours 68 blijkt divers te zijn: In het standaardjaar 1956-57 tonen de klassefoto's AB en CD 110 leerlingen. 15 van hen zijn  op de foto van klas 6 nog over. 8 leerlingen zijn  niet terug te vinden op de "brugklasfoto's'' .  Van hen zijn er 3 priester gewijd.

Op deze Rethorica foto zie je 18 leerlingen die een jaar gedoubleerd hebben. Zij zijn te zien op de Grammatica foto 57-58 en de Kleine Figuur 55-56. Van hen zijn er 3 priester gewijd

Voorafgaand aan de sluiting in 1967 was er een experiment: drie studenten, t.w. Pieter Thoonsen, Janus Linmans en Theo Maas werden uitgekozen om te gaan studeren in Nijmegen. In 1966 volgde Frans Dijkers op eiggen gelegenheid.

Alle vier hebben zij hun theologie-studie voltooid.